Genusaspekter på tekniken

Även om teknikbegreppet i många sammanhang syftar på alla former av metoder med fysiska föremål som underlättar något för oss människor så förknippas främst begreppet med män. En tekniker är för många en man och tekniska uppfinningar genom tiderna är oftast uppfunna av män, även om det finns ett flertal undantag. En förklaring är att det först var på 1920-talet som kvinnor fick tillträde till tekniska utbildningar. Idag dominerar män fortfarande bland KTH:s nyantagna studenter även om andelen kvinnor ökat kraftigt.

Troligtvis grundläggs våra uppfattningar om manligt och kvinnligt inom tekniken redan när vi är små barn. Inte minst genom könsuppdelningen i leksaksaffären. Sådana leksaker som kanske främst är förknippade med teknik såsom diverse byggleksaker, dominerar pojkavdelningen medan flickavdelningen domineras av dockor samt smink- och hemrelaterade leksaker.

Det finns vissa tekniska yrken som förknippas med och domineras av kvinnor. Dock tenderar dessa yrken att inte förknippas med teknik. Sjuksköterskeyrket till exempel. Som tur är finns det flera kvinnor som tagit sig igenom männens dominans inom teknikvärlden och kommit med fantastiska uppfinningar som vi idag är beroende av. Illustrerad Vetenskap listar ett urval. Däribland det matematiska geniet Ada Lovelace som skapade den första datoralgoritmen under första halvan av 1800-talet. Josephine Cochrane som under slutet av 1800-talet uppfann diskmaskinen är ett annat exempel liksom Alice Parker som är centralvärmens uppfinnare.